127 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_111 से 117

0
75

लँङः शाकटायनस्यैव (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/111)

द्विषश्च (लँङः शाकटायनस्यैव, झेर्जुस्) (3/4/112)

तिङ्शित्सार्वधातुकम् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/113)

आर्धधातुकं शेषः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/114)

लिँट् च (आर्धधातुकम्) (3/4/115)

लिँङाशिषि (आर्धधातुकम्) (3/4/116)

छन्दस्युभयथा (3/4/117)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here