126 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_101 से 110

0
64

तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (ङितः, लस्य) (3/4/101)

लिँङः सीयुँट् (3/4/102)

यासुँट्परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च (लिँङः) (3/4/103)

किदाशिषि (यासुट्परस्मैपदेषूदात्ते ङिच्च, लिँङः) (3/4/104)

झस्य रन् (लिँङः) (3/4/105)

इटोऽत् (लिँङः) (3/4/106)

सुँट्तिथोः (लिँङः) (3/4/107)

झेर्जुस् (लिँङः) (3/4/108)

सिँजभ्यस्तविदिभ्यश्च (झेर्जुस्, लस्य, ङितः) (3/4/109)

आतः (झेर्जुस्, सिँचः) (3/4/110)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here