124 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_81 से 90

0
85

लिटस्तझयोरेशिरेच् (3/4/81)

परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः (लिँटः) (3/4/82)

विदो लँटो वा (परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः, धातोः) (3/4/83)

ब्रुवःप चानामादित आहो ब्रुवः (लँटो वा, परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः, धातोः) (3/4/84)

लोँटो लँङ्वत् (3/4/85)

एरुः (लोँटः) (3/4/86)

सेर्ह्यपिच्च (लोँटः) (3/4/87)

वा छन्दसि (सेर्ह्यपित्, लाेँटः) (3/4/88)

मेर्निः (लोटः) (3/4/89)

आमेतः (लोटः) (3/4/90)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here