स्वामी विरजानन्द दण्डी (संवत 1835-1925)

स्वामी विरजानन्द दण्डी (संवत 1835-1925)

वैदिक ज्योति के अग्रदूत, व्याकरण महानिधी, अद्वितीय गुणयुक्त, अद्भुत स्मरणशक्ति वाले, तपस्वी, प्रज्ञाचक्षु, महर्षि दयानन्द के गुरु।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *