09 वासन्ती नवसस्येष्टि होली फाल्गुन पूर्णिमा

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

08 सौर मकर संक्रान्ति

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

07 माघ शुक्ल वसन्त पंचमी

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

06 शारदीय नवसस्येष्टि दीपावली कार्तिक अमावस्या

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

05 विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

04 कृष्ण जन्माष्टमी भद्रपद कृष्ण अष्टमी

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

03 श्रावणी उपाकर्म श्रावण पूर्णिमा

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

02 आर्य समाज स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल पंचमी

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

01 संवत्सरेष्टि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा

अथ ऋत्विग्वरणम्यजमानोक्तिः :- ओम् आवसो सदने सीद।ऋत्विगुक्तिः :- ओं सीदामि।यजमानोक्तिः :- ओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..दिवसे, …..लग्ने, …..मुहुर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे…

जन्मदिन अग्निहोत्रम्

अथ सङ्कल्पपाठःओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..वासरे, …..नक्षत्रे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते …..प्रान्ते, …..जनपदे, …..मण्डले, …..ग्रामे/नगरे, …..आवासे/भवने, मया स्व जन्मदिवस उपलक्षे दैनिक…

उभयकालीन पक्ष्येष्टि पूर्णिमा अग्निहोत्र

अथ सङ्कल्पपाठःओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..वासरे, …..नक्षत्रे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते …..प्रान्ते, …..जनपदे, …..मण्डले, …..ग्रामे/नगरे, …..आवासे/भवने, मया/अस्माभिः पक्ष्येष्टि अमावस्या अग्निहोत्र-कर्म क्रियते।…

उभयकालीन पक्ष्येष्टि अमावस्या अग्निहोत्र

अथ सङ्कल्पपाठःओं तत्सत् श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहरोत्तरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमें कलियुगे कलिप्रथम- चरणेऽमुक….. संवत्सरे, …..अयने, …..ऋतौ, …..मासे, …..पक्षे, …..तिथौ, …..वासरे, …..नक्षत्रे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते …..प्रान्ते, …..जनपदे, …..मण्डले, …..ग्रामे/नगरे, …..आवासे/भवने, मया/अस्माभिः पक्ष्येष्टि अमावस्या अग्निहोत्र-कर्म क्रियते।…

Page 1 of 2
1 2