10 नवम समुल्लासः

ओ३म् अथ नवम समुल्लासः अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान् व्याख्यास्यामः विद्या और अविद्या रूपा, जो जाने इक साथ स्वरूपा। यह नर मृत्यु से तर जाता, सत्य ज्ञान से मुक्ति पाता। विद्यां चाऽविद्यां च…

09 अष्टम समुल्लासः

सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत काव्यरचना : आर्य महाकवि पं. जयगोपाल जी स्वर : ब्र. अरुणकुमार ‘‘आर्यवीर’’ ध्वनिमुद्रण : श्री आशीष सक्सेना (स्वर दर्पण साऊंड स्टूडियो, जबलपुर) ओ३म् अथ अष्टम समुल्लासः अथ…

01 सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत भूमिका

सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत काव्यरचना : आर्य महाकवि पं. जयगोपाल जी स्वर : ब्र. अरुणकुमार “आर्यवीर” ध्वनिमुद्रण : श्री आशीष सक्सेना (स्वर दर्पण साऊंड स्टूडियो, जबलपुर) ओ3म् श्रीयुत दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः दयाया आनन्दो…

02 प्रथम समुल्लास

ओ३म् सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत काव्यरचना : आर्य महाकवि पं. जयगोपाल जी स्वर : ब्र. अरुणकुमार “आर्यवीर” ध्वनिमुद्रण : श्री आशीष सक्सेना (स्वर दर्पण साऊंड स्टूडियो, जबलपुर) प्रथम समुल्लास ओ3म् सच्चिदानन्देश्वराय…

03 द्वितीय समुल्लासः

ओ३म् सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत काव्यरचना : आर्य महाकवि पं. जयगोपाल जी स्वर : ब्र. अरुणकुमार “आर्यवीर” ध्वनिमुद्रण : श्री आशीष सक्सेना (स्वर दर्पण साऊंड स्टूडियो, जबलपुर) द्वितीय समुल्लासः अथ शिक्षां…

04 तृतीय समुल्लास

ओ३म् सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत काव्यरचना : आर्य महाकवि पं. जयगोपाल जी स्वर : ब्र. अरुणकुमार “आर्यवीर” ध्वनिमुद्रण : श्री आशीष सक्सेना (स्वर दर्पण साऊंड स्टूडियो, जबलपुर) तृतीय समुल्लासः समुल्लास भाग…

05 चतुर्थ समुल्लास

ओ३म् सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत काव्यरचना : आर्य महाकवि पं. जयगोपाल जी स्वर : ब्र. अरुणकुमार “आर्यवीर” ध्वनिमुद्रण : श्री आशीष सक्सेना (स्वर दर्पण साऊंड स्टूडियो, जबलपुर) चतुर्थ समुल्लासः अथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविधिं…

06 पञ्चम समुल्लास

ओ३म् सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत काव्यरचना : आर्य महाकवि पं. जयगोपाल जी स्वर : ब्र. अरुणकुमार “आर्यवीर” ध्वनिमुद्रण : श्री आशीष सक्सेना (स्वर दर्पण साऊंड स्टूडियो, जबलपुर) प०चम समुल्लासः अथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं…