156 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_101 से 110

0
73

कन्थायाष्ठक् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/101)

वर्णौ वुक् (कन्थायाः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/102)

अव्ययात्त्यप् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/103)

ऐषमोह्यः ष्वसोऽन्यतरस्याम् (त्यप्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/104)

तीररूप्योत्तरपदाद ञौ (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/105)

दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां ञः (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/106)

मद्रेभ्योऽञ् (दिक्पूर्वपदात्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/107)

उदीच्यग्रामाच्च बह्नचोऽन्तोदात्तात् (अञ्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/108)

प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/109)

कण्वादिभ्यो गोत्रे (अण्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/110)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here