115 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_169 से 176

0
68

अर्हे कृत्यतृचश्च (लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/169)

आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिँः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/170)

कृत्याश्च (आवश्यकाधमर्ण्ययोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/171)

शकि लिँङ् च (कृत्याः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/172)

आशिषि लिँङ् लोँटौ (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/173)

क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम् (आशिषि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/174)

माङि लुँङ् (लिँङ्लाेँटौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/175)

स्मोत्तरे लँङ् च (माङि लुँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/176)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here